Terug naar overzicht

SICON2022 Zuid-Afrika: 5 voordrachten die je zeker niet mag missen

07 februari 2022

Het Zuid-Afrikaanse Pretoria wordt van 20 tot 23 maart dé verzamelplaats voor dentale experten van over de hele wereld. Tijdens SICON2022, georganiseerd door Southern Implants, zullen tientallen sprekers hun licht laten schijnen over hun specifiek vakgebied en over tal van interessante cases. Wij presenteren je alvast vijf niet te missen voordrachten van Belgische en Nederlandse experten.

Hopelijk heb jij je plaatsje al bemachtigd voor onze ProScan-rondreis in Zuid-Afrika, waaronder een ongetwijfeld fascinerende SICON2022-driedaagse. Nu het congres met rasse schreden nadert, is het tijd om je voor te stellen aan een aantal interessante sprekers van bij ons.

Prof. Dr. Hugo De Bruyn & Prof. Dr. Anita Visser – ‘Geriatrische patiënten en implantaten: zegen of vloek?’

Synopsis

Wanneer mensen ouder mensen worden, worden hun lichamen kwetsbaarder. Ook de kans op het ontwikkelen van ziektes neemt almaar toe. 60% van de oudere bevolking krijgt in meer of mindere mate te maken met deze vorm van fragiliteit. Het is dan ook een uitdaging om een goede mondverzorging en sterke mondfuncties te blijven garanderen.

De literatuur leert ons dat veel ouderen kampen met ernstige problemen op vlak van mondverzorging. Dat kan niet alleen leiden tot algemene gezondheidsproblemen, ook het sociale welbevinden komt in gevaar. Net daarom is het voor dentale professionals een prioriteit om de mondfuncties en -gezondheid te verzekeren.

Hoe we daarmee aan de slag moeten? Het behandelen van oudere mensen met een zwakker gestel is complex. De patiënt leeft mogelijk met polyfarmacie, kampt met zware gezondheids- en/of mobiliteitsproblemen, dementie, gezondheidscomplicaties, leeft in een woonzorgcentrum, draagt verouderde protheses…

Wat het gebruik van implantaten betreft, krijgen we te maken twee grote uitdagingen: wat doen we met gebrekkige implantaten bij broze ouderen die deze ingreep op jongere leeftijd lieten uitvoeren? En wat is het plan wanneer een implantaat de enige oplossing lijkt te zijn voor functionele problemen?

Tijdens deze voordracht leiden we u in de wereld van de geriatrie in en bieden we u een totaalbeeld van de complicaties en mogelijke oplossingen op vlak van implantaattandheelkunde.

Over Prof. Dr. Hugo De Bruyn

Prof Dr Hugo de Bruyn (1960) is hoogleraar Tandheelkunde in Bijzondere Parodontologie aan het Radboudumc en is er ook afdelingshoofd Tandheelkunde. Hij is deeltijds hoogleraar Parodontologie en Orale Implantologie, verbonden aan de Universiteit van Gent (België). Hij heeft meer dan 200 internationale publicaties in de parodontologie en orale implantologie achter zijn naam staan en is een veelgevraagd internationaal spreker. Zijn research-interesses liggen in het gebied van duurzame en kostenefficiënte behandelingen met orale implantaten.

Prof. Dr. De Bruyn studeerde Tandheelkunde aan de Katholieke Universiteit Leuven, waar hij in 1983 zijn diploma behaalde. Hij promoveerde in 1987 aan de Rijksuniversiteit en kreeg een postdoctoraat aan de Lund University Sweden, met een grant van de Niels Stensenstichting. Hij specialiseerde er zich verder in de parodontologie en werkte er vervolgens als docent en visiting professor.

Van 1988 tot 2004 werkte hij als specialist in een verwijspraktijk parodontologie en orale implantologie te Brussel. Sinds 2004 tot op de dag van vandaag is Hugo De Bruyn hoogleraar Parodontologie, hoofd van de post-initiële MSc-opleiding Parodontologie en van de postdoctorale opleiding Oral Implantology. Daarnaast leidt hij de onderzoekscluster Parodontologie, Orale Implantologie en Implantaatprothetiek aan de UGent.

Over Prof. Dr. Anita Visser

Prof. Dr. Anita Visser is tandarts Maxillofaciale Prothetiek en Geriatrie. Ze studeerde in 1996 af aan de KUN. Daarna begon ze als tandarts Angstbegeleiding/Gehandicaptenzorg en tandarts MFP binnen de afdeling MKA van het UMCG. Daar werkte ze tot medio 2021 als senior stafmedewerker.

Binnen het UMCG was ze oprichter en hoofd van het oligodontieteam, participeerde ze in het Hoofd-hals-oncologieteam en in het Implantologieteam. Ze stuurt de masterclasses Gerodontologie aan, is hoofd van de gerokliniek Tandheelkunde van het UMCG en organiseert nationale en internationale congressen.

Daarnaast geeft ze bij- en nascholing aan studenten, mondzorgprofessionals en andere zorgprofessionals, participeert ze actief in multidisciplinaire teams binnen het UMCG en werkt ze actief mee aan een nieuw curriculum voor de opleiding Tandheelkunde.

In 2009 promoveerde Prof. Dr. Visser aan de Universiteit van Groningen met het proefschrift ‘Care and aftercare for implant retained prostheses’. Sindsdien begeleidde ze als copromotor diverse promovendi, wat ze ook vandaag nog doet. Op 1 april 2019 werd ze benoemd tot hoogleraar Gerodontologie. In september 2021 verliet ze de MKA om zich fulltime op de gerodontologie te kunnen richten binnen de RUG, het UMCG, het Radboudumc en de Zorgorganisatie Noord-Nederland (ZINN).

Dr. Rolf Bettens – ‘Nieuwe chirurgische benadering voor het plaatsen van pterygoid implantaten’

Synopsis

De posterieure maxilla is een uitdagende regio voor het plaatsen van implantaten die onmiddellijk belast kunnen worden. Dankzij pterygoid-implantaten kan bijkomende afsteuning verkregen worden en kunnen distale cantilevers in de maxilla volledig geëlimineerd worden.

Traditionele pterygoidimplantaten vertonen echter nogal wat nadelen: een steile leercurve wat betreft de plaatsing met onvoldoende standaardisatie en richtlijnen, een moeilijke chirurgische techniek en een suboptimale prothetische positie en angulatie.

Met een nieuwe benaderingswijze kunnen deze nadelen echter vermeden worden. Tijdens de voordracht zullen we op een duidelijke manier inzicht verschaffen op hoe deze minimaal invasieve techniek het leven van zowel chirurg, prothetische tandarts, tandtechnicus en patiënt kan vergemakkelijken.

Over Dr. Rolf Bettens

  • Genees-, Heel- en Verloskunde (Universiteit Antwerpen)
  • Tandarts (Universiteit Gent)
  • Stomatologie (AZ Sint-Jan, Brugge)
  • Maxillofaciale chirurgie, MKA-chirurgie (UZ Gent)
  • Travelling Fellowship van de European Academy of Facial Plastic Surgery
  • Board Exam van de American Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery (Washington DC)
  • Staflid dienst MKA-chirurgie AZ Delta, Roeselare

Prof. Dr. Stefan Vandeweghe & Drs. Manú Van Weehaeghe – ‘Zal mijn implantaat voor altijd blijven zitten?’

Synopsis

Vanaf de eerste artikels over osseointegratie en tandimplaten door PI Brånemark, ondergingen implantaten talrijke aanpassingen op vlak van geometrie, oppervlak en connectie. Tegelijkertijd evolueerden ook de chirurgische protocollen mee, waarbij de focus steeds meer kwam te liggen op het onmiddellijke plaatsen van implantaten en de bijhorende belasting.

Hoe zullen deze veranderingen de prestaties van de implantaten op lange termijn beïnvloeden? Tijdens deze voordracht zullen we de lange termijnresultaten van Southern Implants bespreken en de potentiële risicofactoren benoemen met het oog op een betrouwbare prognose.

Over Prof. Dr. Stefan Vandeweghe

Prof. Dr. Stefan Vandeweghe studeerde als tandarts af aan de Universiteit van Gent. Hij rondde zijn postgraduaatopleiding af in Orale Implantologie en behaalde zijn doctoraat in 2010. Daarna werkte hij als postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Malmö.

Vandaag staat Stefan Vandeweghe aan het hoofd van de afdeling Reconstructieve Tandheelkunde aan de universiteit van Gent en heeft hij een privépraktijk in diezelfde stad. Hij is auteur en co-auteur van verschillende wetenschappelijke publicaties en geeft internationale lezingen.

Over Drs. Manú Van Weehaeghe

Drs. Manú Van Weehaeghe studeerde af aan de Universiteit van Gent in 2015. Haar stage deed hij deels bij een private praktijk en deels in het Universitair Ziekenhuis van Gent. Dit onder begeleiding van Prof. Dr. Stefan Vandeweghe op de afdeling Reconstructieve Tandheelkunde.

Danzij prof. Dr. Hugo De Bruyn en prof. Dr. Stefan Vandeweghe werd zijn nteresse in het wetenschappelijk onderzoek gewekt. Vandaag tracht het drietal die onderzoeken te bundelen in een doctoraat.

Momenteel is Manú Van Weehaeghe halftijds werkzaam als algemeen tandarts-protheticus in een private praktijk in Zwijnaarde en halftijds als assistent-resident Reconstructieve Tandheelkunde in het UZ van Gent. Daar werkt hij verder aan een doctoraat en behandelt hij patiënten met nood aan complexe mondrehabilitaties (uitneembare prothetiek, vaste prothetiek, implantaatprothetiek).

Daarnaast begeleidt hij masterstudenten Tandheelkunde bij hun klinische vaardigheden in het deelgebied Kroon- en Brugwerk. Hierbij voeren ze een ruim gamma aan behandelingen uit, zoals singuliere indirecte restauraties op natuurlijke elementen en implanten, en dit zowel in-house als in samenwerking met een labo. Tot slot staat hij hen ook bij tijdens esthetische en functionele mondrehabilitaties met directe composieten, alsook tijdens volledige kaakbehandelingen met of zonder implantaten.

Prof. Dr. Véronique Christiaens & Drs. Marco Tudts – ‘Inverta: a reverse tapered body shift implant for fully guided immediate placement’

Synopsis

Hoewel het onmiddellijk plaatsen van een implantaat na extractie een enorme meerwaarde biedt, wordt de primaire stabiliteit vaak als een kritieke factor aanschouwd. Het bekomen van voldoende primaire stabiliteit tijdens plaatsing blijft uitdagend gezien de anatomie van een extractie-alveole en de vaak beperkte bothoeveelheid.

Een mogelijke oplossing is een Inverta-implantaat vanwege het specifieke body shift-design. Tijdens het eerste deel van de voordracht focussen we ons op het belang van stabiliteit, volumetrische beperkingen en de afmetingen van de buccale gap. Gevolgd door een vergelijking van de stabiliteit in meerdere scenario’s met een verschillende hoeveelheid bot.

Het tweede deel van de lezing is klinisch georiënteerd, met meerdere cases. Daar gaan we in detail in op fully guided placement.

Over Prof. Dr. Véronique Christiaens

Prof. dr. Véronique Christiaens studeerde in 2012 af aan de Universiteit Gent als algemeen tandarts. Aan diezelfde universiteit specialiseerde ze zich de daaropvolgende drie jaar in de Parodontologie en in de Orale Implantologie. In 2017 verdedigde ze haar doctoraat ‘Diagnostic Tools in Periodontology & Oral Implantology Revisited’.

Prof. Christiaens is aangesteld aan de Universiteit Gent als lesgever in de Parodontologie, Orale Implantologie en Multidisciplinaire behandelplanning. Daar geeft ze les binnen de bachelor- en masteropleidingen en aan specialisten in opleiding.

Als bestuurslid van de Belgische Vereniging voor Parodontologie en als lid van de European Association of Osseointegration, the European Federation of Peridontology en de Academy of Osseointegration, volgt ze de laatste ontwikkelingen binnen de parodontologie en orale implantologie op de voet. Binnen deze domeinen is zij (co-)auteur van meerdere publicaties in internationale tijdschriften.

Over Drs. Marco Tudts

Marco Tudts studeerde af als tandarts aan de KULeuven in 1991. Aansluitend volgde hij er een postgraduaatopleiding in esthetische en prothetische tandheelkunde. In 1994 studeerde hij succesvol af.

Gedurende 12 jaar was Marco Tudts deeltijds verbonden aan de KULeuven als consulent Esthetische-Prothetische Tandheelkunde, met complexe rehabilitaties als bijzondere research topics. In 1996 startte hij met Cosmident, een multidisciplinaire privépraktijk, met specialisatie in complexe rehabilitaties van zwaar gemutileerde gebitssituaties. Tot op heden runt hij deze praktijk nog steeds.

Van 2000 tot 2004 volgde hij een intensief internationaal programma aan het NY Montefiore Medical Center. Dit leverde hem een Master of Science in Dentistry Implantology op. In 2008 opende hij een look-over-shoulder-trainingsfaciliteit voor tandartsen met specifieke interesse in implantologie, 3D-technologie, CADCAM en 3D guided surgery.

Marco Tudts is founder van het BIOMET 3D Guided Navigator©system (2008), key opinion leader voor Ivoclar, Southern implants en Straumann, en Dentsply Sirona CEREC Certified Trainer.

In 2015 werd hij op vraag van Prof.dr. Hugo de Bruyn gevraagd om stafmedewerker te worden op de afdeling Parodontologie en Implantologie Ugent, waar hij tot op heden nog steeds aan verbonden is. Op dit moment bereidt hij zjin doctoraat voor omtrent een nieuw concept binnen de 3D Guided Surgery.

Drs. Anton Dank – ‘De machine, herbekeken’

Synopsis

Het allereerste enossale tandimplantaat werd in de jaren 1960 geplaatst. Het resultaat van een machinaal proces. Sinds dat moment is de dentale industrie voortdurend op zoek gegaan naar de ideale oppervlakteruwheid met het oog op osseointegratie. Want ruwere oppervlakken hebben hogere initiële overlevingskansen. Daartegenover staat een grotere kans op bacteriële adhesie. Een inleiding op het lopende onderzoek naar ACTA.

Over Drs. Anton Dank

Anton Dank behaalde in 2007 zijn tandartsdiploma aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. In 2017 rondde hij de driejarige post-initiële opleiding Orale Implantologie en Prothetische Tandheelkunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam (ACTA) succesvol af. Momenteel is hij werkzaam als NVOI-geregistreerd implantoloog en onderzoeker aan de VU.

Ontdek het volledige SICON2022-programma

Wens je het volledige programma van het Southern Implants-congres in detail te bekijken?

Heb je nog bepaalde vragen over SICON2022 of over een van de bovengenoemde sprekers? Contacteer ons voor meer info.