Signature products

Titanium Shock Absorber

WAAROM VOOR HET TSA ABUTMENT KIEZEN?

De natuurlijke kauwfunctie is een dynamisch gegeven: anatomische structuren zoals het bot, het kaakbeengewricht en het parodontaal ligament hebben een zekere elasticiteit waardoor de kauwkrachten worden opgevangen en verdeeld.
Door het ontbreken van het parodontaal ligament bij implantaten (ankylose) is er geen fysiologische mobiliteit mogelijk. Mechanische overbelasting is dan ook een logisch gevolg, inclusief een verhoogd breukrisico voor zowel het implantaat, het abutment, de schroef als de restauratie. Daarnaast wordt deze overbelasting besproken als etiologische factor voor het ontstaan van peri-implantitis.
Bij implantaatgedragen brugwerk, geconnecteerd met natuurlijke tanden, zorgt het TSA abutment ervoor dat de beweging tussen het parodontaal ligament en het starre implantaat synchroon verloopt. Het resultaat is een continue gelijkmatige verdeling van de kauwkracht op de volkomen verschillende brugpijlers. In bepaalde gevallen kan het aantal implantaten worden verminderd en van dure en tijdrovende botaugmentatie worden afgezien.
Het TSA abutment met zijn unieke resiliërende functie zal het risico op dergelijke problemen verminderen. De beweegbaarheid van het TSA abutment zorgt bovendien voor een micromassage van het onderliggend zachte weefsel.
Het gebruik van TSA bij implantaatgedragen brugwerk, niet geconnecteerd met natuurlijke elementen, geeft de patiënt een natuurlijker gevoel in vergelijking met de starre en rigide connectie van brugwerk met dentale implantaten
Druktesten (1.200.000 cycli) in een vochtige en warme omgeving tonen aan dat deze resiliërende functie duurzaam is.
Het TSA abutment staat voor een hoger kauwcomfort, gezondere gingiva, een betere botkwaliteit en een ruimer indicatiegebied.
TSA staat garant voor een patiëntvriendelijke oplossing. Dit uniek en revolutionair concept is verkrijgbaar op de meest gangbare implantaatplatformen en in verschillende hoogtes. Voor de behandelende tandarts is het abutment bovendien zeer eenvoudig toe te passen.
Enorme productkennis
Ruimdenkend
Innovatief
Universeel gamma
Onafhankelijk
Familiaal