Terug naar overzicht

Bonecare TSA: bewezen stressreductie voor bot en brugwerk

10 maart 2023

Verdeelt het Bonecare TSA abutment – in vergelijking met een traditioneel, star abutment – beter de druk over de verschillende componenten van een brugprothese en het omringende bot? Grove+More Consulting Engineers gingen aan de slag met een Finite Element-stressanalyse en goten hun bevindingen in een gedetailleerd designrapport. Conclusie: TSA levert een gelijkaardige kwaliteit in ideale omstandigheden, maar maakt vooral het verschil in het geval van – de veel frequenter voorkomende – misfits.

Ideale plaatsing vs. misfits

In 2016 publiceerde Grove+More het rapport Comparison between stresses developed in the TSA Abutment versus a rigid abutment by finite element analysis.

Het opzet: een stressanalyse verspreid over 5 verschillende brugwerkcases. In elk van deze cases werden de prestaties van de Titanium Shock Absorber van Bonecare, een dynamisch biomechanisch abutment, vergeleken met die van een traditioneel, star abutment:

  • Unilaterale posterieure belasting (300N)
  • Bilaterale posterieure belasting (150N x 2)
  • Misfit van de prothetische brug op het distale implantaat (100μm)
  • Misfit van de prothetische brug en een unilaterale posterieure belasting (100μm and 300N)
  • Gespleten prothetische brug en een bilaterale posterieure belasting (300N)

Tijdens iedere simulatie gingen de onderzoekers de stressimpact van het abutment na op het implantaat, op de suprastructuur en op het bot van de patiënt.

bonecare tsa Binnen misfitcases bewijst het Bonecare TSA abutment eens te meer zijn meerwaarde, zowel qua druk op de prothetische brug als op het bot (zie afbeelding, links: star abutment - rechts: Bonecare TSA)

Bewezen duurzaamheid en schadebeperking

Uit bovenstaande cases bleek dat de gegenereerde druk door beide onderzochte abutments  vergelijkbaar was bij een perfecte plaatsing van het implantaat en in het geval van ideale randfactoren.

In de praktijk komen dergelijke situaties echter amper voor. Iedere minieme afwijking tijdens de workflow zorgt namelijk voor bijkomende stressfactoren. Binnen dergelijke misfitcases bewijst het Bonecare TSA abutment eens te meer zijn meerwaarde.

Gezien de hoge frequentie van cases waar een 100% perfecte plaatsing onmogelijk is, garandeert het TSA abutment in de meeste gevallen dus een langere levensduur van het implantaat en de suprastructuur, maar vermindert het ook drastisch het risico op botverlies en breuken of chipping.

Wens je het volledige designrapport in detail door te nemen? Download hier het rapport (PDF, Engels).

Bonecare TSA: beschikbaar via de ProScan-webshop

Tijd om de vele voordelen van de Titanium Shock Absorber in jouw dentale workflow toe te passen? Bestel het allereerste dynamische biomechanische abutment ter wereld in onze webshop.

Heb je nog verdere vragen over het Bonecare TSA abutment of over de verschillende implementatiemogelijkheden? Onze denticians vertellen je er graag meer over.